Δραστηριότητες

Η Γ' τάξη στα πλαίσια του προγράμματος «Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στη Γ΄ και Δ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης» επισκέφτηκε το Ιωνικό Κολυμβητήριο μαζί με τον γυμναστή  και τη δασκάλα του σχολείου.