Το σχολείο μας

Η ανάπτυξη του παιδιού σας είναι προτεραιότητά μας. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιστορία του σχολείου δείτε εδώ.

Μαθήματα

Στο τμήμα ένταξης οι μαθητές υποστηρίζονται στα μαθήματα που κρίνει απαραίτητο η δασκάλα της τάξης να υποστηριχθούν. Αυτά μπορεί να είναι Γλώσσα, Μαθηματικά ακόμη και Φυσική, Ιστορία και Γεωγραφία.

Προγράμματα ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης στην ειδική αγωγή

Επιλέγονται ημέρες από το σχολικό ημερολόγιο όπου έχουν χαρακτηριστεί παγκόσμιες για παράδειγμα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και γίνονται στοχευμένες δράσεις. Για παράδειγμα 3 Δεκεμβρίου Παγκόσμια ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες έγιναν δράσεις ενημέρωσης των μαθητών του σχολείου.  Ακόμη με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ενάντια στην ενδοσχολική βία έγινε ένα παραμύθι το οποίο και θα παρουσιαστεί ως αφόρμηση για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των μαθητών αναφορικά με την ενδοσχολική βία. Το παραμύθι αυτό "Ο Μάριος  και οι τρομακτικοί άλλοι..." έγινε από  τη δασκάλα ειδικής αγωγής Ταλιάνη Ε.  και ένα αντίστοιχο θα γίνει με τους μαθητές της Γ' τάξης και θα ανέβει προσεχώς... 


Ειδική αγωγή

 Η Ειδική Αγωγή αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος, αφού δεν το αντικαθιστά, αλλά το συμπληρώνει, το υποστηρίζει και το ενισχύει. Σήμερα υπολογίζεται ότι, το 15% (περίπου) του μαθητικού πληθυσμού δυσκολεύεται ν' ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις. Δημιουργήθηκε λοιπόν η ανάγκη να καταρτιστούν εξειδικευμένα σχολικά προγράμματα και μέθοδοι διδασκαλίας έτσι ώστε, τα παιδιά αυτά να μην αποκλείονται από τη διαδικασία της μάθησης. Ένας νέος κλάδος λοιπόν έκανε την εμφάνισή του στην παιδαγωγική επιστήμη, η Ειδική Αγωγή.