Μελέτη Περιβάλλοντος

Γ' Δημοτικού, 2η Ενότητα "Ο τόπος μου"

Ο τόπος μου, μια ζωγραφιά από λέξεις με τη βοήθεια του κοινόχρηστου τοίχου padlet...

Ο τόπος μου,μια ζωγραφιά από λέξεις

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Εννοιολογικός χάρτης με τις ασχολίες των κατοίκων σε ορεινούς, παραθαλάσσιους και πεδινούς τόπους.

Ο τόπος μου