Γλώσσα ΣΤ' δημοτικού

Ενότητα 4, "Διαφήμιση". Δραστηριότητα με λογισμικά του Υπουργείου.